क्षेत्र : शिक्षण

शरद जावडेकर

शिक्षणतज्ज्ञ, अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा

अर्थमंत्री यांचा तीन प्रमुख मुद्द्यांवर आधारित आहे. एक म्हणजे जनतेच्या शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, चांगले राहणीमान या आकांक्षा पूर्ण करणे. दोन… आर्थिक विकास घडवून आणणे आणि तीन म्हणजे इतरांची काळजी घेणारा समाज निर्माण करणे. अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातील हे शब्दजंजाळ बाजूला केले, तर खाली राहते शिक्षणाची व विद्यार्थ्यांची उपेक्षा.

राष्ट्रीय नमुना पाहणी २०१७-१८ (७५ वी फेरी) शालेय शिक्षणातील गळती, त्याची कारणे, मुलांच्या शिक्षणासाठी पालकांनी केलेला दरडोई खर्च, एकूण खासगी खर्चातील ५० टक्के केवळ शुल्काचा खर्च, २० टक्के होणारा पुस्तके-शैक्षणिक साहित्य यांचा खर्च व महाग शिक्षण या प्रश्नांकडे लक्ष वेधते. या प्रकारच्या मूलभूत शिक्षणातील समस्यांकडे केंद्रीय अंदाजपत्रक संपूर्ण दुर्लक्ष करीत आहे.

सन २०२०-२१चा अर्थसंकल्प शिक्षणासाठी ९९ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करत आहे. केंद्रीय अंदाजपत्रकाच्या तरतुदी तक्ता क्रमांक १मध्ये दिसतात. सन २०१९-२०मध्ये शिक्षणासाठीची तरतूद ९५ हजार कोटी होती. या वर्षीच्या तरतुदीत ४ हजार कोटी रुपयांची फक्त वाढ आहे. ही वाढ अगदीच नगण्य आहे. अर्थमंत्र्यांनी २०२०-२१मध्ये जीडीपीचा वृद्धी दर १० टक्के असेल, असे म्हटले आहे; पण शिक्षणासाठीच्या खर्चात वाढ मागील वर्षाच्या केवळ चार टक्के आहे.

२०२०-२१मध्ये शालेय शिक्षणासाठीची तरतूद ६० हजार कोटी रुपयांची आहे. २०१९-२०पेक्षा ही वाढ केवळ ३ हजार कोटी रुपयांनी जास्त आहे. उच्च शिक्षणासाठीची तरतूद २०२०-२१ची तरतूद ३९ हजार कोटी रुपये आहे. २०१९-२०मध्ये ती ३८ हजार कोटी रुपये होती. शिक्षणाच्या तरतुदीतील ही वाढ शिक्षणासमोरील आव्हाने स्वीकारण्यास फारच अत्यल्प आहेत.

सकल घरेलू उत्पादनाच्या शिक्षणावरील खर्चाची टक्केवारी पाहिल्यास २०२०-२१मध्ये ०.४४ असेल, तर २०१९-२०मध्ये ती ०.४६ टक्के होती. २०१४-१५मध्ये ही टक्केवारी ०.६७ टक्के होती. अंदाजपत्रकीय एकूण खर्चाच्या तुलनेत शिक्षणावरील खर्च २०१९-२०मध्ये ३.५१ टक्के होता. तो २०२०-२१मध्ये ३.३० टक्के होणार आहे. म्हणजे प्रत्यक्षात शिक्षणावरचा खर्च नगण्य पद्धतीने वाढलेला दिसत असला, तरी भाजप सरकार शिक्षणावरील खर्च घटवत नेत आहे, हे वास्तव आहे. हेच चित्र केंद्र व राज्य सरकारांच्या एकूण शिक्षणावरील खर्चात दिसून येते. (तक्ता २)

शिक्षणावरील सरकारी गुंतवणूक घटवून, खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणाच्या योजना या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी मांडल्या आहेत. जिल्हा पातळीवर वैद्यकीय महाविद्यालये खासगी-सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावर स्थापन करणे, शिक्षणात परदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचे स्वागत करणे, बाह्य व्यापारी कर्ज घेणे हे गुंतवणुकीचे मार्ग अर्थमंत्र्यांनी सुचविले आहेत. विद्यार्थी, पालक व समाज शिक्षणाच्या खासगीकरणाचे, व्यापारीकरणाचे चटके सोसत असताना, त्यावर नियंत्रण आणण्याऐवजी अर्थमंत्री शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाला उत्तेजन देत आहेत. ही भाजप सरकारची सगळ्यांची काळजी घेणारा समाज निर्माण करण्याची रीत आहे.

उपेक्षित घटकातील मुलांसाठी उच्च शिक्षणातील ‘ऑनलाइन’ अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाटी १०० प्रथितयश संस्थांना परवानगी देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. व्यावहारिक अडचणी लक्षात न घेता, फॅन्सी घोषणा करण्याचा हा प्रकार आहे. आदिवासी, भटके विमुक्त, स्थलांतरित कामगारांची मुले, शहरांत काम करून उदरनिर्वाह करणारी मुले यांच्या सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज अर्थमंत्र्यांना नाही, हेच दिसून येत आहे. यासाठी लागणारा भांडवली खर्च, देखभालीचा खर्च, वीज पुरवठ्याची खात्री, नेटवर्क कव्हरेज या समस्या विचारात न घेता अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे.

म्हणून हा अर्थसंकल्प विद्यार्थ्यांच्या आकांक्षा पूर्ण करणारा नाही, त्यांची काळजी घेणारा नाही. शिक्षणाची व विद्यार्थ्यांची अजिबात फिकीर न करणारा, त्यांना वाऱ्यावर सोडून देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

तक्ता क्र. १

केंद्रीय अंदाजपत्रक २०२०-२१ व शिक्षण (रुपये कोटी)

तपशील २०१४-१५ २०१९-२० २०२०-२१

एकूण देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) १,२३,००,००० २,०४,००,००० २,२४,००,०००

एकूण अंदाजपत्रकीय खर्च १८,००,००० २८,००,००० ३०,४२,२३०

जीडीपीच्या अंदाजपत्रकीय खर्चाची टक्केवारी १४.६३ १३.४ १३.५८

शिक्षणावरील एकूण खर्च ८३,००० ९५,००० ९९,३००

शालेय शिक्षण ५५,००० ५७,००० ६०,०००

उच्च शिक्षण २८,००० ३८,००० ३९,०००

शिक्षणावरील खर्च,

मागील वर्षाच्या खर्चात बदलाची टक्केवारी – +१४ +४

शिक्षणावरील खर्च

– सकल घरेलू उत्पादनाची टक्केवारी ०.६७ ०.४६ ०.४४

– एकूण अंदाजपत्रकीय खर्चाची टक्केवारी ४.१ ३.५१ ३.३०

अर्थमंत्र्यांनी अपेक्षित धरल्याप्रमाणे जीडीपी वृद्धी दर १० टक्के असेल.

तक्ता क्र. २

केंद्र व राज्य सरकारांचा शिक्षणावरील खर्चाचा कल (रुपये लाख कोटी)

तपशील २०१५-१५ २०१८-१९ २०१९-२०

एकूण अंदाजपत्रकीय खर्च (केंद्र+राज्य) ३२.८५ ५५.१७ ६०.७२

शिक्षणावरील खर्च (केंद्र+राज्य) ३.५४ ५.८१ ६.४३

सकल घरेलू उत्पादनाच्या शिक्षण खर्चाची टक्केवारी २.८ ३.१ ३.१

अंदाजपत्रकीय खर्चाच्या शिक्षण खर्चाची टक्केवारी १०.८ १०.६ १०.६

सामाजिक क्षेत्रावरील खर्चाच्या शिक्षण खर्चाची टक्केवारी ४६.१ ४०.७ ४०.७

(आर्थिक पाहणी अहवाल २०१९-२०)

महत्त्वाचे काही…

– शिक्षणासाठी ९९ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद

– गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ४ हजार कोटी रुपयांची ही वाढ शिक्षणासमोरील आव्हाने स्वीकारण्यास अत्यल्प

– सरकारी गुंतवणूक घटवून, खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांची मांडणी

– उपेक्षित घटकातील मुलांसाठी उच्च शिक्षणातील ‘ऑनलाइन’ अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी १०० प्रथितयश संस्थांना परवानगी देण्याची घोषणा

गुण : १० पैकी ३

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here