देवराईतील पन्नास टक्क्यांहून अधिक देवता या स्त्रीरूपी म्हणजेच मातृदेवता आहेत. देवराईतील या देवतांनी गुळूम्बाई, बैरादेवी, जाकादेवी, कुरकाईदेवी, आकारीदेवी, जुगाईदेवी, निनावीदेवी, सातेरीदेवी, धामीनदेवी, काळम्मादेवी, वाघजाई, जखमादेवी, शिरकाई, जन्नी, वरदाई, काळकाई, काळूबाई अशी आदिवासी नावे धारण केलेली आढळतात

 

devrai-2
राईतल्या देवी

डॉ. विनया घाटे

देवराईतील पन्नास टक्क्यांहून अधिक देवता या स्त्रीरूपी म्हणजेच मातृदेवता आहेत. देवराईतील या देवतांनी गुळूम्बाई, बैरादेवी, जाकादेवी, कुरकाईदेवी, आकारीदेवी, जुगाईदेवी, निनावीदेवी, सातेरीदेवी, धामीनदेवी, काळम्मादेवी, वाघजाई, जखमादेवी, शिरकाई, जन्नी, वरदाई, काळकाई, काळूबाई अशी आदिवासी नावे धारण केलेली आढळतात. देवराईतील या मातृदेवतांचे एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे या देवतांना पुरुष सहचर नसतो, बहुतेक वेळा एकएकट्याच असतात. काही देवरायांमध्ये मात्र कधी दोन, कधी तीन; तर कधी पाच मातृदेवताही एकत्र नांदतात. या सर्व बहिणी असल्याचे स्थानिक सांगतात.

देवराईतील वाघजाई म्हणजे वाघापासून संरक्षण करणारी देवता. वेद काळात हा अर्थ थोडा बदलला आणि वाघावर बसून दुष्टांचा संहार करणारी स्त्री देवता ती वाघजाई. काही संस्कृत कोशांमध्ये वाघजाई हा शब्द वागजाई या वरून आलेला आहे असे आढळते. ‘वागजाई देवी म्हणे तू वाग् वाणी’. वाग् जाई म्हणजे वाचा शक्ती थोडक्यात वाणीची देवता – सरस्वती.

देवराईतील वाघजाई आपल्या भोवती असलेल्या जंगलाच्या तुकड्याचे संरक्षण करणारी देवी कारण तिचा कोप होईल या भीतीने ग्रामस्थ देवराईतील झाडझाडोऱ्याला हात लावत नाहीत. महाराष्ट्रात बऱ्याच ठिकाणी वाघजाई देवीच्या देवराया आहेत. पुण्यातही पर्वती आणि तळजाई यांच्या मध्ये वाघजाईमाता मंदिर आहे. पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यात नांदिवली-वाडवाथर गावांच्या सामाईक वेशीवर एक देवराई आहे. देवराईत नैसर्गिक पाषाणातील तांदळारूप वाघजाईदेवी वृक्षछायेत विराजमान आहे. स्थानिक ग्रामस्थ सांगतात त्याप्रमाणे देवी देऊळ बांधू देत नाही आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने वनदेवता. त्या भागातील बाहेर गेलेले लोक देवीला नारळ ठेवल्याशिवाय गावात शिरत नाहीत. आणि देवराईतील वनस्पती वैविध्य अजूनही टिकून आहे. या ३ एकराच्या देवराईत वृक्षपुरुषोत्तम, महावेली, बांबूसकट ६०-७० प्रकारच्या वनस्पती आढळतात.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here