कोल्हापूर : कोल्हापूरचा शाही दसरा हा संपूर्ण भारतात प्रसिद्ध आहे. म्हैसूर पाठोपाठ कोल्हापूरच्या दसऱ्याला मान आहे. संस्थान काळात हा शाही दसरा अतिशय उत्साही वातावरणात साजरा व्हायचा. त्याचा राजेशाही थाट कमी झाला असला तरी परंपरा जपणारा तो उत्साह आजही कायम आहे. फार पूर्वी सोने लुटण्याचा सोहळा टेंबलाईवाडी येथील मोकळ्या माळावर होत होता. पण नंतर दसरा चौकात करण्यात येऊ लागला. जुना राजवाडा ते दसरा चौक दरम्यान निघणारा छबिना, त्यातील लवाजमा आणि करवीरकरांची मोठी गर्दी हे या शाही दसऱ्याचे खास वैशिष्ट्य. हा शाही थाट गेल्या अनेक वर्षापासून कायम राहिल्यानेच भारतात कोल्हापूरचा हा सीमोल्लंघन सोहळा चर्चेचा विषय ठरतो.

सध्या दसरा चौक शहराच्या मध्यवस्तीत आहे. पण राजर्षी शाहू महाराजांचा काळ आणि त्यापूर्वी हा चौक गावाबाहेर होता. बिंदू चौकापासून पुढे फारशी वस्ती नव्हती. शाहू महाराजांच्या काळात या चौकात एकदोन वसतीगृहे आणि चित्रदूर्ग मठ एवढीच काय ती वस्ती होती. बाकी सर्व मोकळा माळ होता. या माळावर सोने लुटण्यासाठी भवानी मंडप ते दसरा चौक असा छबिना लवाजमासह निघायचा. भवानी मंडप ते दसरा चौक या दोन्ही मार्गावर हा लवाजमा पाहण्यासाठी नागरिकांची तुडुंब गर्दी असायची. त्यानंतर मावळत्या दिनकराच्या साक्षीने दसरा चौकात प्रचंड गर्दीत ऐतिहासिक सोहळ्याला उत्साह यायचा.

एसटीतील चालक आणि वाहक पदाच्या भरतीतील उमेदवारांना मोठा दिलासा; मुख्यमंत्र्यांचे हस्ते नियुक्तीचे पत्र

संस्थान काळात राजेशाही असताना भवानी मंडपातून निघणाऱ्या छबिन्यातील लवाजमा म्हणजे संस्थानाचे ऐश्वर्य आणि श्रीमंतीचा थाट दिसायचा. तोफा, सहा हत्ती, दोनशेपेक्षा जास्त घोडे, उंट, चित्ता यांचा समावेश असलेला हा छबिना नगारा, नौबत, हलगी, चौघडा अशा वाद्यांच्या गजरात निघायचा. यामध्ये फार मोठा लवाजमा असायचा. परिटघडी पोषाखातील पायदळातील सैनिक, भालदार, चोपदार, म्हालदार, विटेकरी, पोलीस दल, पट्टेवाले, रक्षक, हुजरे, जासूद हा सारा ताफा यामध्ये असायचा. कोल्हापूर संस्थान संरक्षण यंत्रणेत कसं सज्ज आहे हे दाखवणारी ही मिरवणूकच. सहभागी होणाऱ्या उंट आणि हत्तीच्या पायात चांदीच्या साखळ्या, रंगीत झूल असे. हत्तीच्या मस्तकावर ओम हा प्रणव लिहिलेला असायचा. चोपदाराच्या हातात देखील चांदीची काठी असायची. काही सरदार हत्तीवर बसलेले असायचे. एक हत्ती आणि त्यामागे सहा घोड्यांचे पथक, पुन्हा एक हत्ती आणि त्यामागे घोड्याचे पथक असायचे. घोड्याच्या सोन्याच्या रथात महाराज असायचे. हा रथ सजवलेला असायचा.

या छबिन्यात उंटाचाही समावेश होता. उंटावर नौबत ठेवली जायची. एका उंटावर मोठा कर्णा असायचा. तेव्हा सुंदरी हे वाद्य होते. त्याला डफाचा ताल होता. याचा आवाज घुमू लागला की लोकांच्यात वीररस संचारत असे. यामुळे प्रचंड उत्साही वातावरण तयार व्हायचे. भवानी मंडपातून छबिना सुरू झाला की त्याचा लवाजमा टाऊन हॉल बागेपर्यंत दिसायचा. यावरून हा लवाजमा किती मोठा असायचा हे लक्षात येते. या छबिन्यात दोन घोडे जुंपलेला एक पिंजरा असे. त्यामध्ये चित्ता असायचा. त्याचे डोळे बांधलेले असायचे. काही सुभेदारांच्या हातात गरूड, ससाना पक्षी देखील दिसायचे. या छबिन्यात ब्रिटीश काळात तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारी सहभागी व्हायचे. त्याचबरोबर विशाळगडकर, कागलकर, बावडेकर, सरलष्कर, तोरगलकर, हिम्मत बहाद्दर, चव्हाण हे जहागीरदार असायचे. त्यांच्या पाठोपाठ सर जोशीराव, राजोपाध्ये, राजाज्ञा, पंडितराव सरदार, इनामदार, दुमालदार असे सारे संस्थानकाळातील कारभारी असायचे.

‘शिवसैनिक होऊन दाखवा’, शिंदे गटावर करारा आसूड, आनंद शिंदे यांचं खणखणीत गाणं!

भवानी मंडपातून छबिना निघताना नऊ तोफांची सलामी दिली जायची. तोफांचा आवाज कानी पडताच सारे करवीरवासीय छबिनामध्ये सहभागी होण्यासाठी भाऊसिंगजी रोडवर यायचे. लवाजमापाठोपाठ फुलांनी सजविलेल्या करवीर निवासिनी अंबाबाई, तुळजाभवानी, गुरू महाराज यांच्या पालख्या असायच्या. महिला छबिन्यातील रथाची पूजा करत. जात पात विसरून सर्वांना एकत्र आणणारा हा छबिना असायचा. संस्थान खालसा झाल्यानंतर शाही दसऱ्याचा बाज कमी झाला. तोफांची सलामी बंद झाली आणि त्याऐवजी बंदुकीच्या फैरी झाडण्यात येऊ लागली. प्राण्यांचा लवाजमा कमी झाला. हत्ती, उंट, चित्ता,पक्षी बंद झाले. संस्थानकाळात भवानी मंडपातून महाराज रथातून सहभागी व्हायचे. पण स्वातंत्र्यानंतर मेबॅक गाडीतून राजघराण्यातील व्यक्ती न्यू पॅलेसवरुन थेट दसरा चौकात शाही दसरा कार्यक्रमास सहभागी होतात.

आजच्या काळात शाही दसऱ्याच्या कार्यक्रमात लवाजमा कमी झाला असला तरी राजेशाही परंपरा कायम आहेत. दसऱ्याच्या अगोदर आठवडाभर दसरा चौकात शाही दसऱ्याची तयारी सुरू असते. लाल आणि पांढऱ्या रंगातील शामियाना उभारला जातो. चौकात मध्यभागी करवीर संस्थानाचा भव्य जरी पटका फडकत असतो. दसरा चौकाची दगडी कमान आणि पूर्वेकडील बाजूस झाडांच्या पानांची कमान बांधली जाते. जागोजागी लाल पांढऱ्या रंगाचे ध्वज असतात. सोने लुटण्याच्या लाकडाचा लगडकोट बांधला जातो. त्यांच्या आत आपट्यांची पाने गच्च बांधून ठेवली जातात. दसऱ्या दिवशी चौक सीमोलंघनासाठी सज्ज असतो.

सीमोलंघनाचा मुहूर्त सूर्यास्तावेळी असतो. तत्पूर्वी साडेपाच वाजता भवानी मंडपातून छाबिना निघतो. छबिनाच्या अग्रभागी करवीर संस्थानाचा ध्वज घेतलेला मानकरी अश्वावर असतो. त्याच्या मागे तोफगाडी असते. शहरातील मान्यवर, मोतीबाग तालमीतील तगडे मल्ल फेटा घालून छबिन्यात सहभागी होतात. त्यांच्या मागे करवीरनिवासिनी अंबाबाई, तुळजाभवानी आणि गुरुमहाराजांच्या पालख्या असतात. भाऊसिंगजी रोड ते दसरा चौकात नागरिकांकडून पालख्यांचे स्वागत केले जाते. चौकाचौकात ठासणीच्या बंदुकीच्या फैरी उडवल्या जातात. त्यामुळे सोने लुटण्यासाठी छबिना निघाला आहे याची माहिती लोकांना मिळते. दसरा चौकात पालख्या आल्यावर त्या सदरेवर ठेवण्यात येतात. दसरा चौकात उभारण्यात आलेल्या छबिन्यात पारंपरिक वेषातील सरदार, इनामदारी घराण्यातील व्यक्ती बसतात. प्रत्येक घराण्याची वेगळी पगडी असते. राजघराण्यातील व्यक्तीसाठी छबिन्यात मध्यभागी शाही बैठक मांडण्यात आली असते. दोन्ही बाजूला लाल रंगाच्या वेषातील भालदार, चोपदार, चोऱ्या झाडणारे मानकरी उभे असतात.

सीमोलंघनापूर्वी न्यू पॅलेसमधून १०० वर्ष जुनी असलेल्या मेबॅक वाहनातून राजघराण्यातील सदस्य सोने लुटण्यासाठी बाहेर पडतात. मेबॅक वाहनांचे हॅन्डल सोन्याचे आहेत. मेबॅक वाहन फक्त दसऱ्यादिवशी बाहेर काढली जाते. राजघराण्यातील सदस्य राजेशाही वेषात असतात. डोक्यावर छत्रपतींची पगडी, हातात तलवार, रुमाल असतो. मेबॅक वाहनांसमोर शहर वाहतूक शाखेच्या वाहनांचा असतो. जिप्सी वाहनाच्या मागे शहर वाहतूक शाखेतील पोलीस मोटार सायकलवर असतात. त्यांच्या मागे महाराजांची मेबॅक असते. मेबॅकमध्ये श्रीमंत शाहू महाराज, युवराज संभाजीराजे, युवराज मालोजीराजे. युवराज शहाजीराजे, युवराज यशराजे, यशस्वीनीराजे असतात. दसरा चौकात वाहनांचा लवाजमा आल्यावर महाराजांचे टाळ्यांच्या कडकडात स्वागत होते. करवीरकरांचे अभिवादन स्वीकारत दसरा चौकात वाहने आल्यानंतर पोलिस बॅडवर करवीर संस्थानाची धून वाजवली जाते. भालदार, चोपदार शाहू महाराज आल्याची ललकारी देऊन वर्दी देतात. राजघराण्यातील सदस्य सरदार, मानकरांचे मुजरे स्वीकारात सदरेवर येतात. तिथे दसरा समितीच्यावतीने राजघराण्यातील सदस्यांचे पुष्पहार घालून स्वागत होते.

स्वागतानंतर लाल गालिच्यावरुन सोने लुटण्यासाठी महाराज लगडकोटाकडे येतात. राजपुरोहित दादर्णे यांनी केलेल्या मंत्रोघोषात शाहू महाराज आपट्यांची पूजा करतात. त्यानंतर तुळजाभवानी देवीची दुर्गे दुर्घट भारी…. ही आरती सुरू होती. दसरा चौकात सर्व सरदार, मानकरी, करवीरकर टाळ्या वाजवून देवीची आरती करतात. आरती झाल्यानंतर महाराज आपट्यांची पाने तोडून सोने लुटतात. त्यानंतर ठासणीच्या बंदुकीच्या फैरी झाडल्यावर करवीर जनता दसरा चौकात धाव घेतात. लगडकोटातील सोने लुटण्यासाठी चढाओढ सुरू असते. नागरिकांची झुंबड उडते. आपट्यांच्या पानाचे भारे उधळले जातात. सोने लुटण्यासाठी हातघाईही होते.

सोने लुटल्यानंतर शाहू महाराज राजघराण्यातील सदस्यांसह पुन्हा शाही सदरेवर येतात. तिथे सरदार, मान्यवरांकरुन आपट्यांची पाने स्वीकारतात. अवघ्या पाच मिनिटानंतर राजघराण्यातील सदस्य मेबॅकमध्ये बसतात. त्यानंतर रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला असलेल्या करवीरकर नागरिकांकडून आपट्यांची पाने राजघराण्यातील सदस्य स्वीकारतात. हा हृद सोहळा पाहण्यासाठी अबालवृद्ध मोठी गर्दी करतात. राजघराण्यातील सदस्य न्यू पॅलेसवर जातात. पॅलेसवर सोने देण्याचा कार्यक्रम झाल्यावर शाहू महाराज करवीर निवासिनी अंबाबाईच्या दर्शनाला जातात. अंबाबाई, जुन्या राजवाड्यातील भवानी देवीला सोने वाहून परत न्यू पॅलेसवर परततात. इकडे दसरा चौकात सरदार, सरकारी अधिकारी, राजकीय नेते, मान्यवर मंडळी एकमेकाला सोने देऊन शुभेच्छा देतात. दसरा चौकाच्या परिसरात या काळात जत्रा भरते. रात्री उशिरापर्यंत दसरा चौकाला जाग असते.

अंबाबाईची पालखी सिद्धार्थ नगरात

दसऱ्याचे सोने लुटल्यानंतर करवीरनिवासिनी अंबाबाई, भवानी आणि गुरु महाराजांच्या पालख्या परत जाताना सिद्धार्थ नगरातून जातात. सिद्धार्थ नगर ही दलित वस्ती असल्याने दसऱ्यातील पालख्या परत जाताना या मार्गावरुन जाव्यात अशी प्रथा राजर्षी शाहू महाराजांनी सुरू केली होती. ही प्रथाही आजही कायम आहे. सिद्धार्थ नगरात रांगोळ्या, फुलांच्या उधळणीत पालख्यांचे स्वागत केले जाते. सिद्धार्थ नगरात पालख्या पंचगंगा नदीवर येतात. तिथे समाधी मंदिराला पालख्या भेट देतात. त्यानंतर गंगावेश, पापाची तिकटी, गुजरी मार्गे पालख्या पुन्हा नियोजित ठिकाणी जातात.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here